topbar
Hakkımızda

Hakkımızda

Bursa Dişhekimleri Odası;  ilimizde ağız diş sağlığı hizmeti sunan 700 dişhekiminin ortak sesi ve dişhekimliği mesleğinin Bursa`daki sözcüsü olan Anayasal bir kuruluştur.  

BDO; Anayasanın 135.inci maddesinde tanımlanan “kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları” kapsamında 7 Haziran 1985 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 3224 sayılı “Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu” ile kurulmuş bir meslek örgütüdür.
 
Ağız diş sağlığı genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. BDO; halkımızın  ağız diş sağlığının korunması, geliştirilmesi ve her bireyin kolay ulaşabileceği ağız diş sağlığı hizmetleri için bilimsel ve koruyucu temelli  politikaların oluşması için çalışır.
 
BDO; dişhekimlerinin maddi manevi haklarını korumak ve meslek ahlakının korunmasını sağlamak adına çalışmalarını yürütür.

Arama
Etkinlikler Tümünü göster