topbar
Üye Aidatları

 

GENELGE

Sayı : 001-1.2968                                                                                                      Tarih : 16.11.2017

Konu : 2018 Yılı Üye Aidatları.

Türk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2018 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2017 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 TL tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır. Buna göre; 2018 yılı üye aidatları aşağıdaki şekilde olacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

Saygılarımla,

Neslihan Sevim

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri

Ek: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11 Kasım 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Maliye Bakanlığı 484 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre 2018 yılı üye aidatları:

1) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile bu kurum ve kuruluşların sahibi veya ortağı dişhekimlerinin aidatı: 415,00 TL

2) Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimi aidatı; 205,00 TL,

3) Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında ilk kez çalışmaya başlayan dişhekimleri ile ilk defa özel sağlık kurum ve kuruluşun sahibi veya ortağı olan dişhekimi aidatı; 205,00 TL.

4) Kayıt Ücreti; 205,00 TL.

 

BANKA HESAP BİLGİLERİ

İŞ BANKASI

ALTIPARMAK ŞUBESİ ŞUBE KODU: 2207

HESAP NO: 340132

IBAN NO: TR91 000 64 00000 122 070 340132

 

DENİZBANK ÇEKİRGE ŞUBESİ 

HESAP NO: 9890-4237797-356

IBAN NO: TR73 0013 4000 0042 3779 7000 08

Arama
Etkinlikler Tümünü göster