topbar
Üye Aidatları

2022

 

 

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

18. OLAĞAN GENEL KURULU KARARLARI

(8-9-10 Temmuz 2021)

 

1. ÜYE AİDATLARI VE KAYIT ÜCRETLERİ

Türk Dişhekimleri Birliği Kanununun 18. maddesi gereğince kayıt ücreti ve üye aidatlarıyla ilgili olarak;

 

A- Aidat

1.     Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli dişhekimleriyle, bu kurum ve kuruluşların sahibi veya

ortağı dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 800 TL, 2022 yılı aidatının 900 TL olarak belirlenmesine,

2.     Sadece kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan veya mesleğini icra etmeyen dişhekimlerinin 2021

yılı aidatının 400 TL, 2022 yılı aidatının 450 TL olarak belirlenmesine,

3.     Vakıf     üniversiteleri     dişhekimliği     fakültelerinde     kadrolu     olarak     görev     yapan öğretim

üyelerinin aidatlarının kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan dişhekimleri ile aynı miktarda olmasına,

4.     Öğretim üyeleri hariç olmak üzere, vakıf üniversitesi dişhekimliği fakültelerinin açtığı poliklinik, ağız

diş sağlığı merkezi, eğitim ve araştırma merkezlerinde çalışan dişhekimlerinin, aidatlarının serbest çalışan dişhekimleriyle aynı olmasına;

5.     Mezuniyetinden sonraki ilk beş yıl içinde; sahibi veya  ortağı olmaksızın ilk defa  özel bir sağlık

kuruluşunda çalışmaya başlayan dişhekimlerinin aidatında bir yıla mahsus olmak üzere ½ indirim yapılmasına (2021 yılı aidatı 400 TL, 2022 yılı aidatı 450 TL); ilk defa özel sağlık kuruluşu  kurum ve kuruluşunun sahibi veya ortağı olan dişhekimlerinin 2021 yılı aidatının 400 TL olarak belirlenmesine,

6.     Mesleğini icra etmeyen herhangi bir özel sağlık kuruluşunun sahibi veya ortağı olmayan ve içinde

bulunulan takvim yılına göre 65 yaşını tamamlamış dişhekimlerinden aidat alınmamasına,

7.     Üye aidatlarının ait oldukları yılın ilk günü tahakkuk etmesine ve Mart ayı sonuna kadar ödenmesine,

8.     Dişhekiminin aidat belirlenmesine esas statüsünün ilk kayıt tarihindeki ve izleyen yıllarda 1 Ocak’taki

durumuna göre belirlenmesine, yıl içinde değişen statüsü sebebiyle o yılın aidatında herhangi bir değişiklik yapılmamasına,

9.     Odaya ilk kayıt sırasında alınacak aidat miktarının, o yılın aidatının 12’ye bölünerek, kayıt tarihinden

yılsonuna kadar olan tam ay sayısıyla çarpılmasıyla elde edilen miktar olarak belirlenmesine, (Odalar arası nakilde bu hüküm uygulanmaz)

 

10.   Aidat belirlenmesine ilişkin yeni bir Genel Kurul kararının alınamadığı takdirde, aidatın önceki yıl

Aralık ayında TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE ortalamasına göre artırılmasına,

11.   Dişhekiminin, üyesi olduğu Odadan başka bir Oda bölgesine naklinde, o yıla ait aidatın tamamı ve

varsa diğer borçlarının ayrıldığı Odanın alacağı olduğuna,

12.   Üyelikten ayrılanlara, aidat iadesi yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI BANKA HESAP BİLGİLERİ

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ

IBAN NO: TR04 0003 2000 0000 0096 9972 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arama
Etkinlikler Tümünü göster